تدریس آنلاین TOEFL

تدریس آنلاین TOEFL

آموزشگاه میرابی ۰۹۱۰۲۸۷۸۵۲۱

تدریس آنلاین TOEFL

کلاس آمادگی آزمون تافل

تدریس آنلاین TOEFL- تدریس آنلاین زبان انگلیسی

تدریس خصوصی و گروهی آیلتس و تافل- کلاس آنلاین آمادگی آزمون تافل و آیلتس

تدریس خصوصی آنلاین toefl- تدریس خصوصی آنلاین آیلتس

کلاس آمادگی برای مصاحبه سفارت- معلم خصوصی انگلیسی خانم

کلاس آمادگی مصاحبه کاری- کلاس مکالمه انگلیسی- معلم خصوصی آنلاین تافل

آموزش تکنیک های reading- آموزش تکنیک های writing- تدریس خصوصی آمادگی زبان تافل

کلاس آمادگی آزمون تولیمو- کلاس آمادگی آزمون MSRT

دوره آمادگی آیلتس- تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی- تدریس آنلاین TOEFL

تدریس خصوصی زبان MHLE- دوره های آمادگی آزمون تافل

آموزش آنلاین اصول writing- کلاس آموزش آزمون FCE

دوره آمادگی آزمون IELTS- دوره آمادگی آزمون تافل- تدریس آنلاین TOEFL

آموزش گرامر زبان انگلیسی- آموزش اصول writing- کلاس های آمادگی زبان MSRT

تدریس آنلاین TOEFL- تدریس خصوصی آمادگی زبان تافل

معلم خصوصی آنلاین آیلتس- کلاس آنلاین مکالمه زبان انگلیسی

معلم خصوصی آنلاین تافل- معلم خصوصی آنلاین آیلتس

دوره های آموزش زبان انگلیسی در شرق تهران- تدریس خصوصی آمادگی زبان تافل

آزمون آنلاین انگلیسی- امتحان انگلیسی مجازی

همایش انگلیسی کنکور- کلاس جمع بندی انگلیسی کنکور- مدرس انگلیسی رشته انسانی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی- تدریس آنلاین TOEFL

تدریس مکالمه انگلیسی- کارشناس زبان انگلیسی- آموزش مکالمه انگلیسی آیلتس و تافل

کلاس خصوصی و نیمه خصوصی- تدریس بصورت گام به گام- تدریس خصوصی انگلیسی بصورت فشرده

مدرس خصوصی آیلتس در منزل- آموزش آنلاین زبان انگلیس بصورت گام به گام

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل- آموزش خصوصی و گروهی تافل و آیلتس

تدریس خصوصی IELTS در آموزشگاه میرابی- مدرس خصوصی آیلتس- کلاس خصوصی و گروهی آیلتس

تدریس خصوصی زبان انگلیسی برای شرکت ها- آموزش خصوصی زبان انگلیسی به بزرگسالان

آموزش خصوصی تافل- تدریس انگلیسی فشرده و ترمیک- آموزش خصوصی زبان انگلیسی در تمام مناطق تهران

آموزش آنلاین مکالمه زبان انگلیسی- بصورت فشرده و با لهجه- تدریس آنلاین TOEFL

تدریس خصوصی تافل- تدریس خصوصی زبان انگلیسی- آموزش مکالمه انگلیسی آیلتس و تافل

مدرس خصوصی آیلتس در منزل- کلاس آمادگی آزمون TOEFL- کلاس آمادگی آزمون MSRT

آموزش حروف های زبان انگلیسی و کاربردی با لهجه استاندارد برای ورود به دنیای زبان انگلیسی

کلاسهای آمادگی آزمون های مورد نیاز برای پذیرش- کلاس های مکالمه آزاد Free Discussion

آمادگی برای بخش speaking آزمون های زبان- تدریس آنلاین TOEFL

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]