مدرس بین الملل

مدرس بین الملل

مدرس بین الملل

International teacher

مدرس بین الملل- آموزشگاه میرابی به مدیریت دکتر میرابی آموزشهای علمی به زبان انگلیسی ارایه میکند.

(List of courses ( subjects

  • Math Studies, SL and HL
  • Chemistry SL and HL
  • Biology SL and HL
  • Physics SL and HL
  • English
  • Theory of Knowledge
  • Economics

کلاس نکته و تست آزمون یوس

I make the complicated subjects seem easy

IB tutor in Tehran
teaching chemistry, Physics and Math for IB school students in Iran-معلم خصوصی بین المللی

مدرس بین المللی خصوصی-مدرس ریاضی، فیزیک و شیمی به زبان انگلیسی

معلم خصوصی بین المللی-مدرس بین المللی خصوصی-تضمین قبولی آزمون یوس در شرق تهران

IB tutor in Tehran-مدرس بین المللی-کلاس نکته و تست آزمون یوس

تدریس ریاضی به زبان انگلیسیتدریس فیزیک به زبان انگلیسی

تدریس خصوصی آزمون یوس

تدریس شیمی به زبان انگلیسی-Math tutor in Tehran

Physics tutor in Tehran-Chemistry tutor in Tehran

Math teacher in Tehran-Physics teacher in Tehran-کلاس نکته و تست آزمون یوس

Chemistry teacher in Tehran-Biology teacher in Tehran

تدریس خصوصی شیمی و فیزیک به زبان انگلیسی- تدریس تضمینی شیمی انگلیسی

کلاسهای تضمینی SAT و YOS- کلاس تضمینی یوس به زبان انگلیسی

کلاسهای خصوصی یوس و ست به زبان انگلیسی

تدریس تضمینی GMAT و GRE- کلاسهای خصوصی GMAT-کلاس نکته و تست آزمون یوس

کلاس تضمینی GRE- تضمین قبولی SAT-تضمین قبولی آزمون یوس در شرق تهران

تضمین نمره بالای قبولی آزمون ست- تضمین قبولی پزشکی ترکیه

کلاس آمادگی آزمون IMATدوره آمادگی آزمون یوس

کلاس آمادگی آزمونهای ورودی دانشگاهها

کلاسهای تضمینی قبولی پزشکی و دندانپزشکی ترکیه- کلاس تضمینی آزمون یوس

تدریس زبان انگلیسی

تضمین آزمون یوس در شرق تهران- کلاس نکته و تست آزمون یوس

فروش کتابهای آزمون یوس- تضمین قبولی یوس در شرق تهران-کلاس نکته و تست آزمون یوس

کلاس رفع اشکال آزمون ست و یوس- کلاس نکته و تست آزمون ست

کلاسهای تضمینی آزمون ست- دوره آمادگی آزمون یوس-تضمین قبولی آزمون یوس در شرق تهران

کلاس های قبولی در مدارس بین الملل- کلاس آمادگی آزمون های بین المللی

دوره آمادگی آزمون YOS

منابع آموزشی آزمون SAT

جزوه آموزشی ریاضی آزمون SAT

منابع آموزشی آزمون YOS

جزوه آموزشی هندسه آزمون یوس

لیست لغات ریاضی به زبان انگلیسی

منابع آموزشی آزمون IMAT

دانلود منابع آموزشی آزمون GMAT

منابع خودآموز آزمون GRE

مجموعه لغات فیزیک به زبان انگلیسی

همچنین تدریس دروس علمی از ریاضی پایه ابتدایی تا فیزیک و شیمی (علوم تجربی) ، شطرنج و خوشنویسی و دروس دانشگاهی به زبان انگلیسی تدریس میشود.

Click to rate this post!
[Total: 27 Average: 4.9]

keyboard_arrow_up