تخصص ما بیشتر در آموزشهای علمی (ایرانی و بین المللی) است.

 

 

تا اطلاع ثانوی فقط مجری کلاسهای خصوصی یک نفری خواهیم بود.
این کلاس خصوصی میتواند در محل دانش آموز یا دانشجو، و یا آنلاین برگزار شود.
همچنین درصورتیکه چندین نفر از دوستان با هم درخواست دهند برای کلاس گروهی، امکان تشکیل کلاس آنلاین گروهی داریم.
Click to rate this post!
[Total: 289 Average: 3.2]
آموزشگاه علمی بین المللی
تماس با ما