نقشه کشی و ترسیم فنی

نقشه کشی و ترسیم فنی

آموزشگاه میرابی ۰۹۱۰۲۸۷۸۵۲۱

نقشه کشی و ترسیم فنی

نقشه کشی و ترسیم فنی

آموزش اسکچاپ و نقشه کشی

آموزش مفاهیم نقشه کشی

تدریس رسم تصویر مجسم

آموزش نرم افزارهای طراحی

نقشه کشی و ترسیم فنی

آموزش نرم افزار CONDRAW

تدریس ویژگیهای تصویر ایزومتریک

آموزش رسم فنی معماری

تدریس انواع خط در نقشه

آموزش نرم افزار راینو

کلاس آموزش نرم افزار Photoshop

تدریس مجهول یابی در نقشه کشی و ترسیم فنی

تدریس خصوصی نقشه کشی صنعتی

حل تمرین و تدریس برش

نقشه کشی و ترسیم فنی

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]