تدریس خصوصی شیمی صنعتی

تدریس خصوصی شیمی صنعتی

آموزشگاه میرابی ۰۹۱۰۲۸۷۸۵۲۱

تدریس خصوصی شیمی صنعتی

آموزش نرم افزار و دروس تخصصی شیمی

تدریس خصوصی شیمی صنعتی

آموزش تخصصی دروس رشته شیمی

تدریس نرم افزار ASPEN

آموزش نرم افزار chem Office

آموزش درسهای رشته شیمی کاربردی

تدریس و حل تمرین دروس رشته شیمی

آموزش نرم افزارهای رشته شیمی

تدریس خصوصی انتقال جرم

تدریس خصوصی انتقال حرارت

حل تمرین و پروژه انتقال حرارت

تدریس دروس تخصصی رشته مهندسی نفت

تدریس خصوصی شیمی صنعتی

حل تمرین و پروژه های دانشگاهی

مشاوره پروژه و پایان نامه مهندسی شیمی

آموزش نرم افزارهای رشته مهندسی شیمی

تدریس نرم افزارهای رشته شیمی

آموزش نرم افزار MATLAB

تدریس خصوصی شیمی کاربردی

تدریس نرم افزار Mercury

تدریس نرم افزار Material Studio

آموزش نرم افزار Gauss View

آموزش تخصصی نرم افزارهای رشته شیمی و مهندسی شیمی

مشاوره پایان نامه و پروژه های رشته های شیمی و مهندسی شیمی

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

keyboard_arrow_up