تدریس خصوصی انتقال حرارت

تدریس خصوصی انتقال حرارت

آموزشگاه میرابی ۰۹۱۰۲۸۷۸۵۲۱

تدریس خصوصی انتقال حرارت

تدریس خصوصی انتقال حرارت

حل تمرین تدریس و مشاوره و انجام پروژه های دروس دانشگاهی

تدریس دروس تخصصی شیمی کاربردی

تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

حل تمرین دروس تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک

معلم خصوصی مکانیک سیالات

حل تمرینهای مکانیک سیالات

تدریس و حل تمرینهای درس انتقال حرارت

آموزش نرم افزار کامسول

تدریس نرم افزار قلوئنت

آموزش نرم افزار MATLAB

تدریس نرم افزارهای مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک

حل تمرین و پروژه دانشگاهی

مشاوره پروزه های مهندسی مکانیک

تدریس خصوصی انتقال حرارت

تدریس نرم افزار اتو کد

آموزش نرم افزارهای طراحی و نقشه کشی

تدریس نرم افزار راینو

تدریس نرم افزارهای رشته مهندسی مکانیک

تدریس و پروژه درس انتقال حرارت پیشرفته

تدریس خصوصی نرم افزار آباکوس

تحقیق پروژه و حل تمرین دروس دانشگاهی

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.9]