معلم خصوصی المپیاد فیزیک

معلم خصوصی المپیاد فیزیک

معلم خصوصی المپیاد فیزیک

توسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف

معلم خصوصی المپیاد فیزیک-تدریس خصوصی فیزیک ۲ دانشگاه-معلم المپیاد فیزیک یازدهم

۱۵ سال سابقه موفق تدریس

۲ سال سابقه تدریس در دانشگاه شریف به عنوان دستیار آموزشی

سوابق درخشان تدریس در مدارس و آموزشگاههای برتر تهران

سابقه ویراستاریو تالیف کتب کمک آموزشی

طراح سوالات آزمونهای آزمایشی-تدریس خصوصی فیزیک ۲ دانشگاه

 تدریس خصوصی المپیاد فیزیک

تدریس خصوصی فیزیک المپیاد-معلم المپیاد فیزیک یازدهم

تدریس خصوصی فیزیک دهم-معلم خصوصی المپیاد فیزیک

تدریس خصوصی فیزیک پیشرفته

کلاس المپیاد فیزیک- معلم خصوصی فیزیک پیشرفته

تدریس خصوصی فیزیک ۱ دانشگاه

تدریس خصوصی فیزیک ۲ دانشگاه

معلم المپیاد فیزیک- دبیر المپیاد فیزیک

تدریس خصوصی سینماتیک- تدریس خصوصی الکتریسیته و مغناطیس

تدریس خصوصی حرکت دورانی- معلم خصوصی المپیاد فیزیک

تدریس خصوصی فیزیک کنکور- تدریس خصوصی فیزیک نهم

کلاس آمادگی برای المپیاد فیزیک- تدریس خصوصی فیزیک دانشگاهی

تدریس خصوصی نور هندسی- کلاس خصوصی المپیاد فیزیک

تدریس خصوصی المپیاد فیزیک– تدریس خصوصی فیزیک المپیاد-معلم المپیاد فیزیک یازدهم

تدریس خصوصی فیزیک دهم– تدریس خصوصی فیزیک پیشرفته

کلاس المپیاد فیزیک– آموزشگاه علمی میرابی در شرق تهران-تدریس خصوصی فیزیک ۲ دانشگاه

معلم خصوصی فیزیک پیشرفته- معلم خصوصی المپیاد فیزیک

معلم المپیاد فیزیک، دبیر المپیاد فیزیک

تدریس خصوصی سینماتیک، تدریس خصوصی الکتریسیته و مغناطیس

تدریس خصوصی حرکت دورانی- تدریس خصوصی فیزیک تضمینی

کلاس آنلاین المپیاد فیزیک، امتحان مجازی فیزیک، کلاس مجازی المپیاد فیزیک

حل مسائل فیزیک، حل تمرینهای فیزیک، حل تستهای المپیاد فیزیک

کلاس آمادگی برای المپیاد فیزیک- تدریس خصوصی نور هندسی-معلم المپیاد فیزیک یازدهم

کلاس خصوصی المپیاد فیزیک- معلم خصوصی المپیاد فیزیک

معلم المپیاد فیزیک یازدهم

کلاس آمادگی المپیاد فیزیک دهم– کلاس خصوصی المپیاد فیزیک یازدهم

تدریس خصوصی المپیاد فیزیک- کلاس رفع اشکال المپیاد فیزیک

مشاوره المپیاد فیزیک- المپیاد فیزیک سال دهم-تدریس خصوصی فیزیک ۲ دانشگاه

ثبت نام المپیاد فیزیک- تدریس مفهمومی تست المپیاد

معرفی منابع المپیاد فیزیک- مطالعه و برنامه ریزی المپیاد فیزیک

معلم المپیاد فیزیک دهم- معلم خصوصی المپیاد فیزیک

معلم المپیاد فیزیک یازدهم

استاد المپیاد فیزیک

دوره آمادگی المپیاد فیزیک

دبیر المپیاد فیزیک دهم

تدریس سوالات المپیاد فیزیک-معلم المپیاد فیزیک یازدهم

سوالات فیزیک المپیاد-تدریس خصوصی فیزیک ۲ دانشگاه

رفع اشکال سوالات المپیاد فیزیک

آزمون المپیاد فیزیک، کلاس المپیاد فیزیک-تدریس خصوصی فیزیک ۲ دانشگاه

فیزیک تیزهوشان تدریس- معلم خصوصی المپیاد فیزیک

 

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]