تدریس خصوصی هوش و استعداد تحلیلی

تدریس خصوصی هوش و استعداد تحلیلی

آموزشگاه علمی میرابی ۰۹۱۰۲۸۷۸۵۲۱

تدریس خصوصی هوش و استعداد تحلیلی

تدریس هوش بر اساس نظریه هوشهای چندگانه

تدریس خصوصی هوش و استعداد تحلیلی- تدریس خصوصی هوش گاردنر

کلاسهای آمادگی آزمونهای ورودی مدارس

کلاسهای آمادگی آزمونهای ورودی تیزهوشان

تدریس هوش گاردنر

قبولی تیزهوشان تضمینی

تدریس خصوصی هوش و استعداد تحصیلی

تدریس هوش آزمون یوس ترکیه

کلاس آمادگی آزمون ورودی مدارس تیزهوشان

کلاس ریاضی ششم تیزهوشان

تدریس خصوصی ریاضی ابتدائی

کلاس ریاضی و علوم پیشرفته – معلم خصوصی ریاضی سوم چهارم پنجم ابتدائی

تدریس هوش و استعداد تحصیلی

تدریس خصوصی ریاضی ششم ابتدائی – کلاس امادگی آزمون تیزهوشان

تدریس خصوصی هوش گاردنر

تدریس آزمونهای هوش گاردنر

نمونه سوالات هوش ادراکی

نمونه سوالات هوش منطقی- تدریس هوش و استعداد تحصیلی

نمونه سوالات تجسم سه بعدی

هوش و استعداد کلامی

نحوه ساختن مکعب ها

تاس ها و مکعب های بازی

درک ساختار شکل ها

استدلال کلامی

مترادف ها- معماهای متنی

تستهای خلاقیت – تستهای هوش چرخ دنده و تسمه

تشخیص سطوح رنگ شده

جزوه آموزشی هوش

تدریس هوش و استعداد تحصیلی

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]