تدریس خصوصی آزمون GAMSAT

تدریس خصوصی آزمون GAMSAT

آموزشگاه علمی میرابی ۰۹۱۰۲۸۷۸۵۲۱

تدریس خصوصی آزمون GAMSAT

کلاس آمادگی آزمون GAMSAT

تدریس خصوصی آزمون GAMSAT

منابع آموزشی آزمون GAMSAT

تدریس مبانی شیمی فیزیک ریاضی و زیست شناسی به زبان انگلیسی

کلاس آمادگی آزمون GAMSAT

کلاس آمادگی آزمون ورودی دانشکده های پزشکی استرالیا

دانلود منابع آموزشی آزمون GAMSAT

سرفصلهای آزمون GAMSAT

دانلود مرجع ریاضی آزمون GAMSAT

تدریس منابع آزمون توسط دکتر میرابی و یا تیم منتخب ایشان انجام میشود

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]