پروژه دروس تخصصی مهندسی برق

پروژه دروس تخصصی مهندسی برق

پروژه دروس تخصصی مهندسی برق

ارسال تمرین و پروژه به ایمیل mirabieducenter@gmail.com

پروژه دروس تخصصی مهندسی برق

آمار و احتمالات مهندسی– برنامه نویسی کامپیوتر
ریاضی مهندسی- الکتریکی- تولید و نیروگاهها- عایقها و فشار قوی
حفاظت و رله ها- ماشینهای مخصوص- فیزیک مدرن- تاسیسات الکتریکی
طرح سیستمهای فشار قوی و پروژه
طرح خطوط هوایی انتقال انرژی- اقتصاد مهندسی
– کنترل پروژه- تکنولوژی مولد برقی
پروژه دروس تخصصی مهندسی برق
کنترل کامپیوترروش تحقیق- کنترل مدرن- الکترونیک قدرت-
دینامیک سیستمهای قدرت الکتریکی
تئوری جامع ماشینهای الکتریکیدینامیک غیرخطی- توزیع انرژی الکتریکی
 ریاضیات مهندسی پیشرفته-  روشهای اجزاء محدود در الکترومغناطیس
 شبیه سازی و مدلسازی- کنترل فرایندهای اتفاقی
شبکه های عصبی- مبدلهای داده- مدارهای مجتمع RF-
نانو الکترونیک- طراحی مدارات مجتمع دیجیتال
پردازش تصاویر دیجیتال- بازشناسی آماری الگو

حل تمرین دروس مهندسی برقانجام پروژه با نرم افزارهای

آموزش نرم افزارهای برق قدرت:
Etap Power Station
Etap Power Station 12.6.0
DigSILENT PowerFactory 15.1.2
سری نرم افزارهای کمپانی CYME
Ansys Maxwell 3D v16.02
EPLAN v.2.3 Package
EMTPWorks 2.02
DIALux 4.12
DIALux evo 3.3
CalcuLuX 7.6.2.0
ReluxSuite 2014
PLS-CADD V9.20
SKM Power Tools 7.0
PTI PSSE v.32
Infolytica MagNet 7.4.1.4
Infolytica ElecNet 7.4.1.4
Infolytica OptiNet v7
ANSYS Simplorer 11.0
EDSA Technical 2005
Ansoft PExprt V7.0
Autodesk AutoCAD Electrical 2015 Training Video
آموزش نرم افزارهای برق الکترونیک:
Altera Quartus II v14.0
Modelsim SE 10.1c
Xilinx ISE Design Suite 14.7
Xilinx Vivado 2014
ANSYS SIwave 7.0
Mentor Graphics PADS 9.5
Optiwave Products
Labcenter Proteus v8.1
Altium Designer 14.3.11
RSoft Photonics CAD Suite 7.1
NI Circuit Design Suite 13.0.1
Cadence OrCAD 16.6
Cadence Allegro Sigrity v16.62
کنترل، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق:
SIMATIC Premium Studio 2009
Siemens Simatic PCS7 8.0
Siemens Simatic PCS7 V8.0 SP2
Automation Studio 5.2
SIMATIC STEP7 5.5 Professional Edition SP4 – Release 2014
WINCC Flexible 2008 SP3 – Release 2012
fuzzyTECH 5.54
آموزش نرم افزارهای برق مخابرات:
Optiwave Products
HSPICE 2013.03
Sonnet Suites 14
Ansys HFSS 15
CST Studio Suite v2014
Zeland IE3D 14.62
EMSS FEKO V6.0
AWR Design Environment 10.07.6079
Advanced Design System – ADS 2014
Agilent EMPro 2013
Agilent Genesys 2012
Agilent SystemVue 2013
Antenna Magus Professional v1.0.2
ANSYS Designer 8.0
Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]