پروژه و حل تمرین دروس دانشگاهی

پروژه و حل تمرین دروس دانشگاهی

 پروژه و حل تمرین دروس دانشگاهی

(کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)

توسط گروه آموزشی دکتر میرابی و به مدیریت دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف

پروژه و حل تمرین دروس دانشگاهی-تدریس Maple-حل تمرین و پروژه درسی

با بهترین  و برجسته ترین اساتید و دانشجویان دانشگاههای برتر ایران

پروژه و حل تمرین دروس دانشگاهی

تدریس Maple-حل تمرین و پروژه درسی
انجام پروژه به کمک نرم افزار -انجام تمام پروژه های دانشگاهی-حل تمرینهای دروس دانشگاه-انجام پایان نامه تمام رشته های دانشگاهی-انجام تمام پروژه های درسی-حل تمرین و پروژه درسی-حل تمرین و پروژه معماری-تدریس رشته فنی مهندسی- حل تمرین  و پروژه عمران-حل تمرین پروژه مهندسی شیمی-پروژه مهندسی نفت-پروژه دروس دانشگاهی

حل تمرین و پروژه درسی

Catia, SolidWorks, Ansys, Adams, Matlab, Photoshop, Inkspace, AutoCad, Geo Studio, Etabs, Edraw, Safe, Grapher, EERA, ABAQUS, LPile, ALLPile, SeismoSignal, Maple, ETap PowerStation, PSCAD Eval, Visio, Calculux, PSpice, Hspice, Advisor, Orcad, DigSilent, Cadence, ADS, AWR, HSFSS, HYSYS, Aspen, Chemdraw, Solid Works, 3D Max, Photoshop, Rhino, AutoCAD, Vector Works, Art Lntis, MATLAB, MS Project, Adams, MasterCam,Cam softwares, CAD softwares, Visual Nastran, Mathematic, TopSolid’design Pro, Pro/Engineer, Mechanical Desktop, Mold Flow

تدریس Maple-حل تمرین و پروژه درسی

تز کارشناسی ارشد- مدیریت، حسابداری، اقتصاد، مهندسی مکانیک، MBA، عمران، برق، کامپیوتر و IT
پروژه تحقیق در عملیات- پروژه دروس تخصصی مهندسی شیمی-پروژه درس کنترل فرآیندها-پروژه درس محاسبات عددی-پروژه درس طراحی آزمایش ( تجزیه و تحلیل آماری فرآیندها)-پروژه درس طراحی مفهومی فرایندهای شیمیایی-پروژه درس مدلسازی و شبیه سازی فرآیندها-پروژه درس انتگراسیون فرایندها ( پینچ)-تدریس Maple

حل تمرین دروس دانشگاهی- ارائه مسائل حل شده برای آمادگی آزمون میان ترم و پایان ترم
حل تمرین دروس تخصصی مهندسی شیمی – کنترل فرآیندها- کاربرد ریاضیات – محاسبات عددی- سینتیک و طراحی راکتور- پینچ ( انتگراسیون فرایندها) – انتقال جرم- انتقال حرارت – مکانیک سیالات – موازنه انرژی و مواد- عملیات واحد – ریاضی پیشرفته – کنترل مدرن و بهینه-حل تمرین و پروژه درسی

تدریس Maple

تدریس تئوری و کاربردی نرم افزارهای مهندسی برق

تدریس نرم افزار رشته مهندسی شیمی

حل تمرین و پروژه مهندسی مکانیک به کمک نرم افزار

تدریس خصوصی نرم افزار های فنی مهندسی-تدریس Maple

Cadence, ADS, AWR, HSFSS, Hspice MATLAB, ETAP, DigSilent, PSCAD, CYME, NEPLAN, PLS CADD, Autocad electrical, EPLAN, Dialux, calculux-حل تمرین و پروژه درسی

 

 

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

keyboard_arrow_up