تدریس دروس رشته علوم کامپیوتر

تدریس دروس رشته علوم کامپیوتر

آموزشگاه علمی میرابی ۰۹۱۰۲۸۷۸۵۲۱

تدریس دروس رشته علوم کامپیوتر

تدریس دروس رشته علوم کامپیوتر

تدریس خصوصی ساختمان گسسته

تدریس خصوصی کامپایلر

حل تمرین دروس مهندسی کامپیوتر

معلم خصوصی طراحی و تحلیل الگوریتم ها

تحقیق، پروژه و حل تمرین دروس علوم کامپیوتر

تدریس خصوصی المپیاد کامپیوتر

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]