تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

آموزشگاه علمی میرابی ۰۹۱۰۲۸۷۸۵۲۱

تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

حل تمرین و پروژه دانشگاهی

پروژه و تحقیق دانشگاهی

آموزش نرم افزارهای تخصصی

تدریس خصوصی ریاضی عمومی ۱و۲

تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی

حل تمرین و پروزه محاسبات عددی

پروژه ریاضی عددی با متلب

تدریس نرم افزار MATLAB

تدریس نرم افزار ABAQUS

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]