منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تدریس خصوصی تحقیق در عملیات

تدریس خصوصی تحقیق در عملیات

تدریس خصوصی تحقیق در عملیات

آموزشگاه میرابی با 15 سال سابقه موفق برگزار میکند

تدریس خصوصی تحقیق در عملیات

تدریس خصوصی دروس:
تحقیق در عملیات (1 و 2 و پیشرفته)
پژوهش عملیاتی (1 و 2 و پیشرفته)
برنامه ریزی ریاضی
اقتصاد مهندسی (مقدماتی و پیشرفته)
تحقیق و پروژه مهندسی صنایع و مدیریت
تحلیل آماری (مقدماتی و پیشرفته)
کنترل موجودی

پروژه عملیاتی
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی
آمار و کاربرد آن در مدیریت
آمار و احتمال ریاضی
آمار تحلیلی
آمار استنباطی
ارزیابی کار و زمان
مهندسی سیستم ها (رشته عمران)
نظریه بازی ها (game theory)

تدریس خصوصی تحقیق در عملیات

حل تمرین و پروژه مهندسی صنایع

سرفصل تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی):
مدل سازی ریاضی
برنامه ریزی خطی
روش هندسی
روش ترسیمی
سیمپلکس اولیه
سیمپلکس ثانویه
سیمپلکس دوگان
مساله ثانویه
روش دوفازی
سیمپلکس متغیرهای کراندار
سیمپلکس تجدیدنظرشده
جبر روش سیمپلکس
سیمپلکس جبری
روش جبری
جواب شدنی (FS)
تحلیل حساسیت
مساله تخصیص
برنامه ریزی عدد صحیح
روش برش گومری
روش شاخه و کران
روش جمعی
روش شمارش ضمنی
برنامه ریزی پویا
برنامه ریزی پویای قطعی
برنامه ریزی پویای احتمالی
روش کوتاه ترین مسیر
روش دایجسترا
نظریه بازی ها
برنامه ریزی چند هدفه
تصمیم گیری چند هدفه
تصمیم گیری چندمعیاره
تصمیم گیری چندشاخصه
تاپسیس TOPSIS
ای اچ پی AHP
ای ان پی ANP
الکتره ELECTRE
اس ای دبلیو SAW
MADM
MODM
برنامه ریزی آرمانی
روش لاگرانژ
روش کورش کان تاکر (KKT)
روش محدودیت اپسیلور

تمامی نسخه های R6, R7, R8, R15, R16
شامل:
مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه
برنامه ریزی پروژه شامل:
تعریف EPS, WBS, Activities, Steps
تعریف و برنامه ریزی منابع Resources و Expences
تسطیح منابع Resource Leveling
تهیه Base Line

کنترل پروژه شامل: 
وارد کردن Actual ها
تهیه نمودار S-curve واقعی به هر 3 روش موجود
فرمول نویسی

تدریس روش تجزیه بندرز شامل: 
معرفی متغیرهای سخت
معرفی Master Problems-MP و نقش آن در فرآیند بهینه سازی الگوریتم
معرفی Dual Sub Problems-DSP و نقش آن در فرآیند بهینه سازی الگوریتم
معرفی شعاع حدی DSP و نحوه تعیین آن
معرفی برش بهینگی
معرفی برش شدنی
محاسبه کران بالا

آموزشگاه میرابی تدریس خصوصی ،حل تمرین و پروژه دروس مرتبط به رشته مهندسی صنایع را میپذیرد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 7 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید