تدریس نرم افزار Primavera

تدریس نرم افزار Primavera

آموزشگاه میرابی ۰۹۱۰۲۸۷۸۵۲۱

تدریس نرم افزار Primavera

آموزش نرم افزارهای تخصصی مهندسی صنایع

تدریس نرم افزار Primavera

تدریس نرم افزارهای مدیریت پروژه

آموزش نرم افزارهای تخصصی مهندسی صنایع

آموزش نرم افزارهای مدیریتی

آموزش نرم افزارهای آماری

تدریس خصوصی نرم افزارهای مهندسی

آموزش SPSS و نرم افزارهای آماری

آموزش نرم افزار MATLAB

تدریس نرم افزار Minitab

تدریس نرم افزار Lindo

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

keyboard_arrow_up