آموزش نرم افزارهای رشته معدن

آموزش نرم افزارهای رشته معدن

آموزشگاه میرابی ۰۹۱۰۲۸۷۸۵۲۱

آموزش نرم افزارهای رشته معدن

آموزش نرم افزارهای رشته معدن

آموزش نرم افزارهای رشته معدن

تدریس نرم افزار flac

آموزش نرم افزار UDEC

آموزش نرم افزار ۳DEC

آموزش نرم افزار AutoCAD, Revit, Catia

آموزش تخصصی نرم افزارهای مهندسی

تدریس نرم افزارهای مهندسی، توسط فارغ التحصیلان همان رشته های تخصصی که سالها سابقه تدریس دارند ارائه میشود.

آموزش نرم افزار MATLAB

 

 

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

keyboard_arrow_up