معلم خصوصی علوم و ریاضی هشتم

معلم خصوصی علوم و ریاضی هشتم

معلم خصوصی علوم و ریاضی هشتم

دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان

معلم خصوصی علوم و ریاضی هشتم

معلم خصوصی علوم و ریاضی هشتم

با 15 سال سابقه موفق تدریس خصوصی

2 سال سابقه تدریس در دانشگاه شریف به عنوان دستیار آموزشی

موسس آموزشگاه علمی میرابی در تهران

معلم خصوصی علوم و ریاضی هشتم- تدریس خصوصی ریاضی و علوم هشتم

تدریس خصوصی علوم تجربی- تدریس خصوصی ریاضی هشتم

تدریس خصوصی علوم تجربی هشتم- معلم خصوصی علوم و ریاضی هشتم

تدریس خصوصی علوم متوسطه– تدریس خصوصی ریاضی متوسطه

معلم خصوصی علوم- معلم خصوصی ریاضی- کلاس حل تمرین ریاضی و علوم هشتم

کلاس خصوصی علوم و ریاضی هشتم- تدریس خصوصی علوم نهم

تدریس خصوصی ریاضی نهم– معلم خصوصی علوم و ریاضی متوسطه

تدریس خصوصی ریاضی و علوم نهم– تدریس خصوصی ریاضی و علوم هفتم

تدریس خصوصی ریاضی هفتم- تدریس خصوصی علوم هفتم

کلاس حل تمرین ریاضی نهم- کلاس حل تمرین علوم نهم

کلاس رفع اشکالات ریاضی و علوم نهم- آموزش خصوصی ریاضی و علوم هشتم

آموزش خصوصی ریاضی نهم- آموزش خصوصی ریاضی و علوم نهم

آموزش آنلاین ریاضی و علوم- آموزش خصوصی ریاضی و علوم

کلاس پاسخ به سوالات ریاضی متوسطه- کلاس رفع اشکالات ریاضی و علوم هشتم

کلاس رفع اشکال ریاضی نهم- معلم خصوصی ریاضی و علوم خانم

تدریس خصوصی ریاضی و علوم متوسطه 1- تدریس خصوصی ریاضی و علوم

تدریس خصوصی علوم متوسطه1- آزمون آنلاین ریاضی و علوم هشتم

آزمون آنلاین ریاضی- کلاس حل تمرین ریاضی هشتم- معلم خصوصی ریاضی و علوم هشتم

معلم خصوصی علوم- دبیر خصوصی ریاضی و علوم هشتم- دبیر خصوصی علوم و ریاضی هشتم

دبیر خصوصی ریاضی و علوم هفتم- دبیر خصوصی ریاضی و علوم خانم- معلم خصوصی ریاضی و علوم هشتم

کلاس تقویتی ریاضی و علوم هشتم- کلاس حل تمرین ریاضی متوسطه 1- معلم خصوصی ریاضی

معلم علوم خصوصی- امتحان مجازی ریاضی و علوم- آزمون مجازی علوم هشتم

تدریس خصوصی ریاضی و علوم هشتم و نهم- تدریس خصوصی ریاضی و علوم هفتم و هشتم

معلم خصوصی ریاضی هفتم و هشتم و نهم

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

keyboard_arrow_up