تدریس خصوصی نظریه اعداد

تدریس خصوصی نظریه اعداد

تدریس خصوصی نظریه اعداد

توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف، دکتر میرابی

تدریس خصوصی المپیاد ریاضی مرحله اول و دوم

تدریس خصوصی نظریه اعداد

دکتر میرابی با ۱۸ سال سابقه موفق تدریس

2 سال سابقه تدریس در دانشگاه شریف به عنوان دستیار آموزشی

دارای سابقه موفقیت درخشان در المپیاد

سوابق درخشان تدریس در مدارس و آموزشگاههای تهران

سابقه ویراستاری و تالیف کتب کمک آموزشی

موسس آموزشگاه علمی میرابی در تهران

تدریس خصوصی المپیاد ریاضی، تدریس خصوصی جبر المپیاد

تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاه، تدریس خصوصی جبر در المپیاد ریاضی

امتحان مجازی جبر المپیاد، معلم خصوصی جبر المپیاد

کلاس خصوصی المپیاد ریاضی، آزمون آنلاین المپیاد ریاضی

جل مسائل و تمرینهای نظریه اعداد، کلاس آنلاین نظریه اعداد

تدریس خصوصی هندسه مسطه، تدریس خصوصی هندسه المپیاد

آموزش آنلاین المپیاد ریاضی

مدرس خصوصی ریاضیات دانشگاهی، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

تدریس خصوصی جبر و احتمال، تدریس خصوصی آمار

اموزش خصوصی انتگرال دو گانه، تدریس خصوصی ریاضی 2 دانشگاه

تدریس خصوصی هندسه، تدریس خصوصی ریاضیات عمومی

اموزش خصوصی ریاضی دانشگاهی، کلاس مجازی المپیاد

تدریس خصوصی آمارو جبر، تدریس خصوصی حسابان

اموزش خصوصی هندسه مسطحه، تدریس خصوصی هندسه فضائی

تدریس خصوصی جبر و احتمال، تدریس خصوصی هندسه و آمار

معلم خصوصی المپیاد ریاضی، تدریس خصوصی هندسه المپیاد

کلاس آنلاین المپیاد ریاضی، حل مسائل المپیاد، تدریس خصوصی جبر و آمار

معلم خصوصی نظریه اعداد، تدریس خصوصی ریاضی هفتم پیشرفته

تدریس خصوصی گراف، تدریس خصوصی ترکیبیات

امتحان مجازی المپیاد، حل مسائل گراف و ریاضیات گسسته

مدرس ریاضیات دانشگاهی، تدریس خصوصی آنالیز ریاضی

کلاس خصوصی آنالیز ترکیبی، تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته

تدریس خصوصی نظریه اعداد، معلم خصوصی نظریه اعداد

معلم خصوصی جبر المپیاد ریاضی، تدریس خصوصی جبر المپیاد ریاضی

تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی، معلم خصوصی معادلات دیفرانسیل

کلاس حل تمرین ریاضی، تدریس خصوصی ریاضیات گسسته

تدریس خصوصی المپیاد ریاضی، تدریس خصوصی نکات کلیدی المپیاد ریاضی

آموزش خصوصی انتگرال دوگانه، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

تدریس خصوصی جبر و هندسه، کلاس خصوصی المپیاد جبر

معلم خصوصی المپیاد ریاضی، کلاس رفع اشکال جبر و احتمال

تدریس خصوصی هندسه مسطحه، تدریس خصوصی جبر ویژه المپیاد ریاضی

تدریس خصوصی هندسه و حسابان، تدریس خصوصی المپیاد ریاضی 

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

keyboard_arrow_up