معلم خصوصی شیمی و فیزیک

معلم خصوصی شیمی و فیزیک

آموزشگاه علمی میرابی ۰۹۱۰۲۸۷۸۵۲۱

معلم خصوصی شیمی و فیزیک

فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دکتری مهندسی شیمی

معلم خصوصی شیمی و فیزیک

دکتر میرابی با ۱۵ سال سابقه موفق تدریس خصوصی

۲ سال سابقه تدریس در دانشگاه شریف به عنوان دستیار آموزشی

مدرس خصوصی رتبه های برتر کنکور سراسری

سابقه موفقیت درخشان در المپیاد شیمی و ..

موسس آموزشگاه علمی میرابی در تهران

مدرس خصوصی شیمی و فیزیک- تدریس خصوصی شیمی و فیزیک

تدریس خصوصی شیمی – تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان

تدریس خصوصی شیمی و فیزیک – تدریس خصوصی شیمی دبیرستان

مدرس خصوصی فیزیک و شیمی- تدریس خصوصی شیمی متوسطه 

تدریس خصوصی فیزیک متوسطه ۲- معلم خصوصی شیمی و فیزیک

معلم خصوصی شیمی نهم– تدریس خصوصی فیزیک نهم

تدریس خصوصی شیمی هشتم- تدریس خصوصی شیمی دهم

تدریس خصوصی شیمی یازدهم- تدریس خصوصی فیزیک 

تدریس خصوصی شیمی متوسطه ۱و۲- تدریس خصوصی شیمی پایه

تدریس خصوصی فیزیک در آموزشگاه- تدریس خصوصی فیزیک متوسطه ۱و۲

مدرس خصوصی شیمی دبیرستان- معلم خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی

تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی- معلم خصوصی فیزیک هشتم

کلاس حل تمرین شیمی و فیزیک- امتحان مجازی شیمی و فیزیک

کلاس حل تمرین شیمی- کلاس حل تمرین فیزیک- تدریس خصوصی شیمی و فیزیک 

تدریس خصوصی شیمی و فیزیک دبیرستان- آزمون آنلاین شیمی و فیزیک دبیرستان

معلم خصوصی شیمی و فیزیک

آزمون آنلاین شیمی و فیزیک- تدریس خصوصی شیمی و فیزیک ۱و۲- کلاس رفع اشکالات شیمی و فیزیک

کلاس رفع اشکال فیزیک و شیمی متوسطه- کلاس خصوصی شیمی و فیزیک

تدریس خصوصی شیمی نهم و دهم- تدریس خصوصی فیزیک و شیمی متوسطه

معلم خصوصی شیمی- معلم خصوصی شیمی پایه- معلم خصوصی شیمی

مدرس خصوصی فیزیک متوسطه ۱و۲- مدرس خصوصی فیزیک- مدرس خصوصی شیمی

مدرس خصوصی فیزیک و شیمی دبیرستان- آموزش خصوصی شیمی و فیزیک

آموزش خصوصی شیمی و فیزیک- آموزش خصوصی فیزیک اپتیک- مدرس خصوصی شیمی و فیزیک

کلاس آمادگی المپیاد فیزیک– معلم خصوصی شیمی و فیزیک

تدریس خصوصی شیمی دهم و یازدهم

کلاس خصوصی شیمی و فیزیک- استاد خصوصی شیمی- استاد خصوصی فیزیک

حل تمرینهای شیمی و فیزیک متوسطه و دبیرستان تا دانشگاه- معلم خصوصی شیمی و فیزیک

 

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]