تدریس خصوصی فیزیک دهم یازدهم دوازدهم

تدریس خصوصی فیزیک دهم یازدهم دوازدهم

آموزشگاه میرابی ۰۹۱۰۲۸۷۸۵۲۱

تدریس خصوصی فیزیک دهم یازدهم دوازدهم

کلاس فیزیک کنکور

تدریس خصوصی فیزیک دهم یازدهم دوازدهم-معلم خصوصی فیزیک دبیرستان و کنکور

تدریس خصوصی  فیزیک دبیرستان و کنکور

توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دکترای مهندسی شیمی

۱۵ سال سابقه موفق تدریس در مقاطع راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه

۲ سال سابقه تدریس در دانشگاه شریف به عنوان دستیار آموزشی

سوابق درخشان تدریس در مدارس و آموزشگاههای برتر تهران

سابقه ویراستاری و تالیف کتب کمک آموزشی

طراح سوالات آزمونهای آزمایشی- تدریس خصوصی فیزیک دهم یازدهم دوازدهم

تدریس خصوصی فیزیک دهم، سوم و پیش دانشگاهی- معلم خصوصی فیزیک دبیرستان و کنکور

تدریس خصوصی فیزیک کنکور – کلاس نکته و تست فیزیک دبیرستان

تدریس خصوصی فیزیک دهم، یازدهم دوازدهم و پیش دانشگاهی- تدریس خصوصی فیزیک دهم یازدهم دوازدهم

تدریس خصوصی فیزیک کنکور – کلاس نکته و تست ویژه کنکور سراسری تجربی و ریاضی

تدریس خصوصی فیزیک دهم یازدهم دوازدهم- کلاس حل تمرین ریاضی و فیزیک دبیرستان و کنکور

کلاسهای نکته و تست کنکور (با نگرش مفهومی، با توجه به روند تستهای سالهای اخیر کنکور سراسری)

مشاوره تحصیلی و معرفی اساتید مجرب و موفق برای کلیه دروس و کلیه مقاطع تحصیلی

تدریس خصوصی فیزیک کنکور-معلم خصوصی فیزیک دبیرستان و کنکور

معلم خصوصی فیزیک دهم یازدهم

تدریس خصوصی فیزیک یازدهم

معلم خصوصی فیزیک دوازدهم- تدریس خصوصی فیزیک دهم یازدهم دوازدهم

کلاس تقویتی فیزیک دهم یازدهم دوازدهم

تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی – معلم خصوصی فیزیک

تدریس خصوصی فیزیک دهم یازدهم دوازدهم- کلاس نکته و تست فیزیک دهم یازدهم دوازدهم

معلم خصوصی فیزیک دهم یازدهم-کلاس تقویتی فیزیک دهم یازدهم دوازدهم

تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی کنکور

معلم فیزیک کنکور- کلاس تقویتی فیزیک دبیرستان و کنکور

معلم فیزیک دبیرستان

تدریس خصوصی فیزیک نهم دهم یازدهم دوازدهم

تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک در مقاطع دبیرستان و دانشگاه

معلم خصوصی فیزیک دبیرستان و کنکور

تدریس خصوصی فیزیک و شیمی- تدریس خصوصی فیزیک دهم یازدهم دوازدهم

معلم خصوصی فیزیک دهم یازدهم دوازدهم

تدریس خصوصی المپیاد فیزیک-کلاس رفع اشکالات فیزیک دهم یازدهم دوازدهم

معلم خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی- کلاس نکته و تست فیزیک دهم یازدهم دوازدهم

تدریس خصوصی ریاضی فیزیک دبیرستان و کنکور-معلم خصوصی فیزیک دبیرستان و کنکور

کلاس تست زنی فیزیک دهم یازدهم- حل مسائل فیزیک- کلاس آموزشی فیزیک

آزمون آنلاین فیزیک- آموزش آنلاین فیزیک

معلم خصوصی فیزیک خانم – دبیر خصوصی فیزیک

تدریس خصوصی المپیاد فیزیک- معلم خصوصی فیزیک دبیرستان و کنکور

کلاس حل تمرین فیزیک متوسطه- دبیرخصوصی فیزیک دهم یازدهم

معلم خصوصی فیزیک دوازدهم یازدهم- کلاس پاسخ به سوالات فیزیک

تدریس خصوصی فیزیک متوسطه ۱ و ۲ – تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی

Physics- تدریس خصوصی فیزیک دهم یازدهم دوازدهم

معلم خصوصی فیزیک دبیرستان و کنکور

Tutor

Teacher

Physics tutor in Tehran

تدریس خصوصی فیزیک تضمینی

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

keyboard_arrow_up