منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تدریس خصوصی عربی و ادبیات

تدریس خصوصی عربی و ادبیات

تدریس خصوصی عربی و ادبیات

توسط بهترین اساتید و معلمین تهران در آموزشگاه میرابی
تدریس خصوصی کلیه دروس رشته انسانی

تدریس خصوصی عربی و ادبیات

تدریس خصوصی دروس انسانی

تدریس خصوصی دروس اقتصاد 

کلاس خصوصی دروس رشته انسانی

معلم خصوصی دروس رشته انسانی

تدریس خصوصی رشته انسانی

دبیر خصوصی دروس رشته انسانی

معلم خصوصی جغرافیا

دبیر خصوصی تاریخ

معلم خصوصی روانشناسی

کلاس نکته و تست دروس انسانی

کلاس تقویتی دروس انسانی– کلاس کنکور رشته انسانی

تدریس خصوصی ریاضی انسانی- معلم خصوصی ریاضیات انسانی

تدریس خصوصی رشته انسانی- دبیر خصوصی آمار

کلاس خصوصی منطق- کلاس عربی کنکور

 

،تدریس خصوصی تاریخ 

تدریس خصوصی دروس روانشناسی

تدریس خصوصی دروس ریاضیات 

تدریس خصوصی دروس عربی 

تدریس خصوصی دروس فلسفهو منطق 

تدریس خصوصی زبان و ادبیات فارسی

تدریس خصوصی فارسی

تدریس خصوصی دینی

دبیر خصوصی تاریخ

دبیر خصوصی زبان و ادبیات فارسی

تدریس خصوصی فلسفه و منطق

تدریس خصوصی عروض و قافیه

تدریس خصوصی نگارش

معلم خصوصی دروس انسانی

تدریس خصوصی فارس 1

تدریس خصوصی فارسی 2

تدریس خصوصی رشته انسانی

تدریس خصوصی اقتصاد

تدریس خصوصی جغرافیا

تدریس خصوصی ریاضی انسانی

تدریس خصوصی فلسفه

کلاس تخصصی دروس انسانی

کلاس نکته و تست ادبیات انسانی

کلاس خصوصی رشته انسانی

تدریس خصوصی کنکور انسانی

کلاس نگارش فارسی

تدریس خصوصی فلسفه و منطق

کلاس خصوصی علوم اجتماعی

تدریس خصوصی زبان عربی- کلاس عربی کنکور در شرق تهران

معلم خصوصی عربی انسانی

تدریس خصوصی زبان و ادبیات فارسی

تدریس خصوصی کنکور انسانی

تدریس خصوصی فلسفه و منطق

تدریس خصوصی انگلیسی

تدریس خصوصی رشته انسانی

معلم ریاضی انسانی

تدریس خصوصی آمار

کلاس خصوصی تاریخ

معلم زبان و ادبیات فارسی- دبیر خصوصی زبان و ادبیات فارسی

تدریس نگارش فارسی- تدریس خصوصی قرابت معنایی

معلم خصوصی دروس انسانی

کلاس خصوصی دروس روانشناسی

دبیر خصوصی تاریخ و جغرافیا

دبیر خصوصی کنکور انسانی

کلاس گرامر و ادبیات فارسی- تدریس خصوصی آرایه های ادبی

کلاس نکته و تست دروس انسانی- دبیر دروس انسانی خانم

کلاس خصوصی انسانی- معلم خصوصی زبان و نگارش فارسی

معلم خصوصی علوم اجتماعی- تدریس خصوصی مبادی عربی

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 9 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید