معلم خصوصی نظریه اعداد

معلم خصوصی نظریه اعداد

آموزشگاه میرابی ۰۹۱۰۲۸۷۸۵۲۱

معلم خصوصی نظریه اعداد

حل مسائل و تمرین های نظریه اعداد

معلم خصوصی نظریه اعداد

توسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف

تدریس خصوصی المپیاد ریاضی مرحله اول و دوم

تدریس خصوصی نظریه اعداد

دکتر میرابی با ۱۵ سال سابقه موفق تدریس

۲ سال سابقه تدریس در دانشگاه شریف به عنوان دستیار آموزشی

دارای سابقه موفقیت درخشان در المپیاد

سوابق درخشان تدریس در مدارس و آموزشگاههای تهران

سابقه ویراستاری  وتالیف کتب کمک آموزشی

موسس آموزشگاه علمی میرابی در تهران

تدریس خصوصی المپیاد ریاضی- تدریس خصوصی جبر المپیاد- معلم خصوصی نظریه اعداد

تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاه- تدریس خصوصی جبر در المپیاد ریاضی

معلم خصوصی جبر المپیاد- امتحان مجازی جبر المپیاد

آزمون آنلاین المپیاد ریاضی- کلاس خصوصی المپیاد ریاضی

حل مسائل و تمرین های نظریه اعداد- کلاس آنلاین نظریه اعداد

تدریس خصوصی هندسه المپیاد- تدریس خصوصی هندسه مسطحه

معلم خصوصی نظریه اعداد- تدریس خصوصی اتحادهای جبری و نامساویهای جبری

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل- مدرس خصوصی ریاضیات دانشگاهی

تدریس خصوصی آمار- تدریس خصوصی جبر و احتمال- معلم خصوصی نظریه اعداد

تدریس خصوصی ریاضی ۲ دانشگاه- تدریس خصوصی انتگرال دوگانه

تدریس خصوصی ریاضیات عمومی- تدریس خصوصی هندسه

کلاس مجازی المپیاد- تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی

معلم خصوصی حسابان- معلم خصوصی آمار و جبر

تدریس خصوصی هندسه فضایی- تدریس خصوصی هندسه مسطحه

تدریس خصوصی هندسه و آمار- تدریس خصوصی جبر و احتمال

تدریس خصوصی هندسه المپیاد- معلم خصوصی المپیاد ریاضی

تدریس خصوصی جبر و آمار- معلم خصوصی نظریه اعداد

کلاس آنلاین المپیاد ریاضی- حل مسائل المپیاد- کلاس المپیاد ریاضی در شرق تهران

تدریس خصوصی ریاضی هفتم پیشرفته- تدریس خصوصی نظریه اعداد

مدرس خصوصی ترکیبیات– تدریس خصوصی گراف

حل مسائل گراف و ریاضیات گسسته- امتحان مجازی المپیاد

تدریس خصوصی آنالیز ریاضی- معلم خصوصی نظریه اعداد

مدرس ریاضیات دانشگاهی- تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته

کلاس خصوصی آنالیز ترکیبی- تدریس خصوصی نظریه اعداد

تدریس خصوصی جبر المپیاد ریاضی- معلم خصوصی جبر المپیاد ریاضی

معلم خصوصی معادلات دیفرانسیل- تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی

تدریس خصوصی ریاضیات گسسته- کلاس حل تمرین ریاضی

معلم خصوصی نظریه اعداد- تدریس خصوصی نکات کلیدی المپیاد ریاضی

تدریس خصوصی جبر و هندسه– کلاس رفع اشکال جبر و احتمال

تدریس خصوصی هندسه و حسابان- تدریس خصوصی جبر ویژه المپیاد ریاضی

 

 

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

keyboard_arrow_up