حل مسائل ریاضی

راهنمایی (متوسطه اول)

تدریس خصوصی دروس متوسطه دوره اول

تدریس خصوصی ریاضی هفتم، هشتم و نهم

تدریس خصوصی علوم تجربی هفتم، هشتم و نهم-تدریس خصوصی دروس متوسطه-معلم خصوصی زبان انگلیسی-تدریس خصوصی ریاضی هشتم

کلاسهای تقویتی ریاضی و علوم پایه های هفتم، هشتم و نهم

کلاسهای تیزهوشان و آمادگی برای آزمون مدارس خاص

کلاسهای آمادگی برای المپیادهای علمی دانش آموزی به مدیریت دکتر میرابی

کلاسهای آمادگی آزمونهای  IMC, IMSO

تدریس خصوصی ریاضی هفتم-تدریس خصوصی دروس متوسطه

تدریس خصوصی ریاضی هشتم- تدریس تضمینی ریاضی-معلم خصوصی زبان انگلیسی

تدریس خصوصی ریاضی تضمینی- تدریس شیمی و فیزیک تضمینی

کلاس های خصوصی فیزیک و شیمی- کلاس تقویتی شیمی تضمینی

کلاس شب امتحان شیمی- کلاس نکته و تست شیمی

تدریس خصوصی دروس متوسطه

تدریس خصوصی ریاضی نهم

تدریس خصوصی ریاضی تیزهوشان-تدریس خصوصی ریاضی هشتم

تدریس خصوصی علوم تیزهوشان

تدریس خصوصی علوم تجربی

معلم خصوصی زبان انگلیسی

تدریس خصوصی زبان انگلیسی- معلم خصوصی زبان انگلیسی

تدریس خصوصی عربی- معلم خصوصی عربی– آموزش عربی هفتم، هشتم و نهم- تدریس خصوصی عربی متوسطه- کلاس خصوصی عربی

تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته-تدریس خصوصی ریاضی هشتم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی- کلاس رفع اشکال زبان انگلیسی

تدریس عربی متوسطه- کلاس جمع بندی عربی شب امتحان

کلاسهای تقویتی دوره متوسطه-تدریس خصوصی دروس متوسطه

تدریس خصوصی ریاضی هشتم

جهت اطلاع از زمان شروع کلاسها، مشاوره و آزمون تعیین سطح با شماره تلفن آموزشگاه تماس حاصل کنید.

آموزشگاه میرابی ارائه دهنده انواع خدمات آموزشی است.

معلم خصوصی زبان انگلیسی

کلاس خصوصی ریاضی متوسطه- آمادگی برای المپیادهای علمی- کلاس المپیاد ریاضیکلاس المپیاد فیزیک

معلم خصوصی ریاضیمعلم ریاضی تیزهوشانآموزشگاه علمی میرابیتدریس خصوصی ریاضی متوسطه دوره دوم

کلاس تقویتی ریاضی ششم و هفتم- کلاس نکته و تست ریاضی- کلاس شب امتحان فیزیک

کلاس تقویتی فیزیک کنکور- کلاس نکته و تست فیزیک-تدریس خصوصی دروس متوسطه

کلاس المپیاد ریاضی- کلاس المپیاد شیمی- کلاسهای تضمینی المپیادهای علمی

تدریس خصوصی زبان انگلیسی- کلاس رفع اشکال زبان انگلیسی-تدریس خصوصی ریاضی هشتم

تدریس عربی متوسطه- کلاس جمع بندی عربی شب امتحان-معلم خصوصی زبان انگلیسی

کلاسهای تقویتی دوره متوسطه-تدریس خصوصی دروس متوسطه

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

keyboard_arrow_up