تدریس زبان انگلیسی به کودکان

تدریس زبان انگلیسی به کودکان

آموزشگاه میرابی ۰۹۱۰۲۸۷۸۵۲۱

تدریس زبان انگلیسی به کودکان

آموزش زبان و نقاشی و چرتگه ویژه کودکان

تدریس زبان انگلیسی به کودکان

آموزشگاه زبان های خارجی و آموزشگاه علمی

تدریس انگلیسی به کودکان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی

آموزش ریاضی به زبان انگلیسی

تدریس خصوصی ریاضی به زبان انگلیسی

تدریس خصوصی زبان انگلیسی

معلم خصوصی زبان انگلیسی کودکان

آموزش زبان ویژه کودکان

تدریس زبان انگلیسی به کودکان

آموزش زبانهای خارجی

معلم زبان انگلیسی خانم

تدریس زبان انگلیسی و فرانسوی به کودکان

تدریس ریاضی ابتدایی به زبان انگلیسی

تدریس اعداد و ریاضی به کودکان

آموزش غیر مستقیم همراه با بازی

همچنین تدریس دروس علمی از ریاضی پایه ابتدایی تا فیزیک و شیمی (علوم تجربی) ، شطرنج و خوشنویسی به زبان انگلیسی تدریس میشود.

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

keyboard_arrow_up